Różne osobowości człowieka

Dręczy go silna zazdrość i ma obawę, że zaręczyny zostaną zerwane. Fakty, które przy tym podaje nie są wcale przekonywujące: pannie nic zarzucić nie można. Rażąca nieufność, jaką pacjent wykazuje, wzbudza podejrzenie, że ten człowiek należy do owych licznych ludzi, którzy gdy zetkną się z kimś, kto ich pociąga, przyjmują - jednocześnie postawę agresywną i sami przez swoją nieufność niszczą to, co pragnęli zbudować. Aby móc przeciągnąć wyżej wspomnianą linię, weźmy pewne wydarzenie z jego życia i spróbujmy jego, równać z jego obecną postawą. Zgodnie z naszym doświadczeniem, sięgamy do pierwszych wspomnień dzieciństwa, choć wiemy, że to co usłyszymy nie zawsze ostoi się wobec obiektywnej analizy, dotyczącej prawdziwości podanych faktów. Jego pierwsze wspomnienie z dzieciństwa wyglądało tak: Był z matką i z młodszym bratem na targu w Szczecinie kupowali rolety. Z powodu wielkiego tłoku matka wzięła jego, Starszego, syna za rękę. Gdy zauważyła swój błąd, postawiła go znów na ziemi i podniosła młodszego, on zaś sam biegł, zasmucony obok niej. Miał wtedy cztery lata.

Cel Człowieka

Jak mogliśmy zauważyć, przy opowiadaniu o tej scenie zabrzmiały te same struny, które zauważyliśmy w jego sprawozdaniu z. obecnych cierpień; nie jest pewny, czy jego istotnie wybrano i nie może znieść myśli,, że mógłby istnieć ktoś inny, kto mógłby cieszyć się większymi od niego względami jego ukochane;. Gdy mu zwrócono uwagę na tę okoliczność, jest bardzo zdziwiony, ale od razu poznaje zachodzący tu związek, swój styl życiowy, ku któremu, jak to musimy sobie wyobrazić, zmierzają wszystkie ruchy ekspresyjne człowieka, powstaje pod wpływem wrażeń, które dziecko otrzymuje ze świata zewnętrznegojak piękne rolety Szczecin. Ideał, cel człowieka, kształtuje się już w pierwszych miesiącach jego życia. Bo już wtedy będą grały role zasadniczą re wrażenia, na które dziecko odpowiada dobrym lub złym samopoczuciem. Tam wyłaniają się już pierwsze ślady obrazu świata i ustosunkowania się do niego, choćby w zarysach jak najprymitywniejszych. Przez to chcemy powiedzieć, że podstawy dostępnych nam czynników żyda psychicznego dają się odnaleźć aż w wieku niemowlęcym.